Hvidt bølge design-element Hvidt bølge design-element

Syv års arbejde og cirka syv millioner kroner. Det var det, der skulle til, for at Oddense i september kunne invitere til en markering af, at de var nået i mål med områdefornyelsen. Det har betydet, at adgangen til naturen er blevet mere åben. Der er nu nemmere adgang til bækken, stier er blevet bundet sammen omkring byen, og tidligere fodboldbaner er omlagt til vild natur og opholdssteder.

– Vi har været igennem en spændende proces, hvor vi i Oddense har haft stort fokus på at fremhæve byens kvaliteter og skabe rum og samlingssteder for alle aldre. Vi har mange stærke fællesskaber og særligt inden for det kreative skiller Oddense sig ud, og det ønsker vi at fremhæve endnu mere, fortæller Else Godsk Vestergaard og henviser blandt andet til Træmuseet og Makværket, ligesom de har arbejdet med byens identitet ’Fællesskabets by.’ Byen har også revideret sin velkomstbrochure, der beskriver området og fået en ny hjemmeside, hvor man kan se, hvad der sker og hvornår.

Lokale temagrupper og mange frivillige, herunder Else Godsk Vestergaard, har arbejdet med hver sin del af projektet. En overordnet styregruppe har koordineret slagets gang, og det er sket i et samarbejde med Skive Kommune.

… vi kalder det RENT LIV

Skive Bølge