Hvidt bølge design-element Hvidt bølge design-element

De fleste af os kender de kalksten, der danner sig i elkedlen eller ved håndvasken. Nu har et forskerhold fra Aarhus Universitet, Geosciene, i samarbejde med Klimafonden Skive fundet ud af, at denne proces – dannelse af kalksten – med stor sandsynlighed kan blive en afgørende faktor i den grønne omstilling. Projektet støttes af Skive og Morsø kommuner med Energibyen Skive, som deltager i relation til borgerinddragelse.

Laboratorieforsøg har vist, at hvis man pumper CO2 ned i undergrunden på Salling, der som bekendt består af vulkansk askelag og moler, så vil CO2’en blive omdannet til kalksten. Det vil ske på en måde, der er miljømæssig sikker og følger de samme processer, der allerede naturligt foregår i naturen. En proces, der kan sammenlignes med det, der sker, når en elkedel eller et brusehoved kalker til.

– Vi står overfor at skulle i gang med de indledende prøveboringer for at undersøge, om resultaterne fra laboratorieforsøgene også holder vand i virkeligheden. Vi er meget fortrøstningsfulde. Både beregninger og laboratorieforsøg viser, at undergrunden kan fiksere CO2’en. Viser de sig at holde stik, kan vi stå over for et nyt, banebrydende erhvervseventyr på Skiveegnen, siger Anne-Mette S. Langvad, direktør i Klimafonden Skive.

… vi kalder det RENT LIV

Skive Bølge