Hvidt bølge design-element Hvidt bølge design-element

En del af byudviklingsprojektet BigBlue Skive – BigBlue Nord – har til formål at binde by og havn bedre sammen og herunder have fokus på det stigende havvand.

I marts kom der endnu flere idéer til udviklingsarbejdet, da seks studerende fra By-, energi- og miljøplanlægning på Aalborg Universitet var på besøg. De kom med nyskabende bud på at kombinere skabelsen af nye, aktive byrum med klimatilpasningen af Jollehavnen i Skive.

– Det var rigtig spændende at arbejde med et projekt, som ikke bare skal afleveres som opgave, men som også kan have en anvendelse i praksis, når det kommer til sammenspillet mellem byudvikling og klimatilpasning. Desuden gav projektet os indblik i det meget spændende byudviklingsarbejde, der foregår i Skive, siger én af de studerende, Julie Lybech.

Idéerne fra de studerende indgår i den videre udvikling af BigBlue Nord, ligesom det overordnede BigBlue-projekt efterhånden har sat et fornemt præg på byen. Tidligere i år blev den store etape, der involverer Banestien og Kunsttrappen foran Skive Museum, indviet.

… vi kalder det RENT LIV

Skive Bølge