Hvidt bølge design-element Hvidt bølge design-element

Der var over 800 byudviklingsprojekter at vælge imellem. Heraf blev cirka 300 projekter udvalgt til at blive præsenteret som verdensklasse-eksempler på klimasikringsprojekter. Et af dem var BigBlue Nord fra Skive, der er en visionær strategisk plan for, hvordan vi kan udvikle den nordlige del af BigBlue-området. Det skete i begyndelsen af december på den årlige International Conference on Coastal Engineering (ICCE), der er verdens største konference for kystudvikling. Denne gang foregik den i Sydney.

 

– Det gik rigtig godt, og der blev stillet interessante spørgsmål fra salen. Det at koble udfordringerne med stigende havvand og byudvikling vakte især opmærksomhed, siger Rick Kool fra den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS, der er en af Skive Kommunes samarbejdspartnere i forbindelse med udviklingen af BigBlue Nord. Han stod for præsentationen i Sydney.

 

I det hele taget er der fuld fart på udviklingen af BigBlue Skive. Projekterne i Idræts- og Kulturparken skrider godt fremad. Kunsttrappen foran Skive Museum er ved at blive etableret, og kunstværkerne langs Banestien er ved at tage form. Og i april blev det nyrenoverede Gl. Skivehus, Palæbygningen og det nye BigBlue-haveanlæg i Skive indviet med deltagelse af 300 mennesker. Området er anlagt med et særligt blik for biodiversiteten og gunstige forhold for dyre- og planteliv i området.

… vi kalder det RENT LIV

Skive Bølge