Hvidt bølge design-element Hvidt bølge design-element

Mange af de lokale beboere på Lundø syntes ikke, det var et rart syn, da tunge maskiner tilbage i 2018 begyndte at bekæmpe rynket rose på den nordligste spids af halvøen – også kaldet Tappen. Væk skulle de mange smukke rynkede roser, som der var blevet flere og flere af. De duftede skønt, og mange brugte rosernes hybenfrugter til at lave marmelade. Men den undren over, hvad der dog skete, er for længst væk.

For de rynkede roser er en invasiv art. Den hører ikke naturligt hjemme i området. Den havde trængt de hjemmehørende, vilde blomster væk. Det var skidt for biodiversiteten og stedets økosystem. Så Naturstyrelsen, der ejer det fredede areal ved Tappen, havde en plan med at fjerne roserne. Og Skive Kommune havde givet tilladelsen til naturplejen.

– Og da det blev sommer, stod området med mange blomster som for eksempel blåmunke, kællingetand og gul snerre. Og det summer af krible-krable-liv over strandengen. Vi har været ude og guide de lokale beboere rundt i botanikken blandt de fredelige, græssende naturplejere, som vi kalder kreaturerne, og som fremadrettet holder rynket rose nede og giver plads til de blomstrende urter. I dag glæder mange af de lokale borgere sig over de vilde blomster, siger Nina Høj, der er biolog i Skive Kommune.

… vi kalder det RENT LIV

Skive Bølge