Hvidt bølge design-element Hvidt bølge design-element

For udefrakommende kunne det måske godt bare lyde som om, at der er nogle rør, der er blevet sat sammen. Men hvilke rør! For i GreenLab Skive blev det i begyndelsen af november for første gang muligt for to virksomheder at dele overskudsvarme. Det er energivirksomheden Stiesdal, der nu kan sende overskudsvarmen fra deres pyrolyseanlæg videre til GreenLab Skive Biogas.

Biogasanlægget kan hermed erstatte cirka 20 procent af det nuværende varmeforbrug med overskudsvarmen. Dermed er det banebrydende SymbiosisNet i GreenLab, der giver virksomhederne i energiparken mulighed for at dele overskudsenergi, blevet en realitet.

Stiesdal åbnede det første testcenter med det nyskabende SkyClean-anlæg i GreenLab i april i år. Eksperter vurderer, at teknologien, som anlægget er baseret på, kan blive en gamechanger for landbrugets udledning af CO2 og reducere det med op mod 50 procent. Hans Kongelige Højhed Kronprinsen deltog i indvielsen. Det var første gang, at der var royalt besøg i GreenLab.

… vi kalder det RENT LIV

Skive Bølge