Hvidt bølge design-element Hvidt bølge design-element

… og det kunne det også have været. Men i Hjerk har lokale frivillige brugt omkring 1000 timer på at rive det gamle forsamlingshus ned og rense murstenene, så de kan bruges til at opføre et nyt: Harrevig Grønne Samlingshus.

Der er tale om et såkaldt passivhus, der skal bygges efter bæredygtige principper. For eksempel skal træ udgøre den bærende konstruktion, regnvand fra taget skal bruges som skyl i toiletterne, og køkken og toiletter skal bygges op af de rensede mursten.

– Skive Kommune har været utrolig god at sparre med, de har kunnet henvise os til mange forskellige fonde, som vi har søgt penge fra. Også kommunens økonomiudvalg og byråd har været meget støttende, fortæller Inger Arensbach fra projektgruppen.

Men de frivillige kræfter på Skiveegnen har også et særligt gear. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet, der tager udgangspunkt i borgeres deltagelse i lokalsamfundenes udvikling. Af den fremgår det, at 76% af foreningerne i Skive Kommune vurderer, at de i høj eller nogen grad har indflydelse, når de engagerer sig i deres lokalsamfund. Gennemsnittet for de tre andre deltagende kommuner i undersøgelsen er 60%.

Det er initiativet bag Harrevig Grønne Samlingshus et stærkt eksempel på.

… vi kalder det RENT LIV

Skive Bølge