Hvidt bølge design-element Hvidt bølge design-element

Det begyndte med, at Elkær Engsø blev til i forbindelse med et vådområdeprojekt, der sikrede, at afvandingen ophørte tilbage i 2021. Og så fik medlemmerne af Selde og Omegns Aktivitetsforening en god idé: De kunne godt tænke sig at kæde de fine naturoplevelser sammen med den spændende kunst, som Skulpturlandsbyen Selde er kendt for og anlægge en sti igennem landskabet fra den nye sø og ind til Selde.

I samarbejde med Skive Kommune blev planen for den 3,7 kilometer lange vandresti udviklet, så den lokale forening i august kunne invitere til indvielse. Det skete i samarbejde med foreningen Skulpturlandsbyen Selde. Cirka 80 glade mennesker mødte op og deltog i en guidet tur på den nye vandresti, hvor en biolog fra kommunen fortalte om vådområdeprojektet og søens tilblivelse. Og at projektet har medført, at fuglelivet og naturen i området er i fuld udvikling. Senere fortalte Gunhild Juhr fra Skulpturlandsbyen Selde om kunsten i området.

– Den nye vandresti har givet vores dejlige område et løft, som vi sætter stor pris på. For med den har vi fået endnu en mulighed for at gå en tur i den skønne natur. Og stien fortsætter helt ind i Selde, hvor folk kan nyde de mange kunstværker. Så vi er meget glade for, at vi på denne måde kan kombinere oplevelsen af natur og kunst – og ikke mindst når det sker på en måde, hvor det kommer naturen og dyrelivet til gavn, siger hun.

… vi kalder det RENT LIV

Skive Bølge