Hvidt bølge design-element Hvidt bølge design-element

Det er lidt svært at styre en håndfuld vand. Eller et vandløb. For det løber måske ikke lige der, hvor man gerne vil have det til at løbe. Derfor bliver mange vandløb rundt omkring lagt i rør – det kan for eksempel være for at dræne jorden, så den kan dyrkes.

Men i foråret gik det den anden vej for Sønder Thise Bæk. Fra at have været lagt i rør, blev bækken til et fint, slynget vandløb med masser af grus og sten. Det blev nærmest ført tilbage til tiden, før det blev lagt i rør. Sønder Thise Bæk indeholder naturligt grene, blade og stammer, såkaldt dødt ved, i vandløbet. Dødt ved er en vigtig kilde til føde og skjul for en masse småarter af dyr i vores vandløb. Mange steder er det fjernet for at forbedre afvandingen, det vil sige muligheden for at lede vandet bort fra et område.

Genåbningen af Sønder Thise Bæk skaber grobund for nyt dyreliv. Der er nu skabt mulighed for, at ørreden kan vandre op og lægge æg i gruset, og at fiskeyngelen kan finde mad og skjulesteder. Vandløbet er det mest artsrige i Skive Kommune, når man kigger på smådyr som for eksempel insekter og snegle. Håbet er, at det med ’tilbageslyngningen’ kommer til at krible og krable endnu mere af dyreliv i området.

… vi kalder det RENT LIV

Skive Bølge