Hvidt bølge design-element Hvidt bølge design-element

– Den grønne omstilling er for længst blevet en del af Skiveegnens DNA. Det grønne fokus er også et centralt omdrejningspunkt i Skiveegnens Vækststrategi, som vi har udviklet i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Sammen gør vi det stærke fokus på den grønne dagsorden til en god forretning, siger Thomas Lindberg, der er kommunaldirektør i Skive Kommune.

Den vedholdende grønne satsning var da også en tungtvejende årsag til, at Skive i maj blev kåret til at være den bedste kommune i landet, når det kommer til at skabe grøn udvikling. Det blev offentliggjort i Dansk Industris (DI) årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed.

Den grønne førerposition er ikke ny. Det var for eksempel her i Skive, at verdens første lavenergihuse blev bygget i 1970’erne. Og vi har i mere end 40 år haft fokus på investeringer i bæredygtige energiløsninger på de kommunale bygninger. Det er også kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, der i fællesskab har etableret energiparken GreenLab Skive, hvor fremtidens energiteknologier er i gang med at blive udviklet.

… vi kalder det RENT LIV

Skive Bølge